kraby czyli o wykorzystaniu śmieci

The plastic homes of hermit crabs in the Anthropocene

Zachęcam do lektury artykułu autorstwa dwóch naukowczyń i naukowca nt. adaptacyjnych zachowań krabów. Tekst jest po angielsku, ale da się go zrozumieć.

Poniżej abstrakt, tłumaczony przez Google Translator z małymi poprawkami.

Autorkom Zuzannie Jagiełło i Marcie Szulkin oraz autorowi Łukaszowi Dylewskiemu dziękujemy i gratulujemy dokonań naukowych.

Zdjęcia pochodzą z artykułu.

Abstrakt

Plastik to najbardziej rozpowszechniony element odpadów morskich, mający szkodliwy wpływ na dziką przyrodę. Wykorzystując iEcology (tj. ekologię internetową, wykorzystanie internetowych źródeł danych jako nowego narzędzia w badaniach ekologicznych), donosimy o pojawieniu się nowego zachowania krabów pustelników związanego ze stosowaniem tworzyw sztucznych lub innych materiałów antropogenicznych jako muszli ochronnych. Przeanalizowaliśmy zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych i zidentyfikowaliśmy 386 osobników ze sztucznymi muszlami – głównie plastikowymi czapkami (85%). Według naszych ustaleń 10 z 16 gatunków lądowych krabów pustelników używa sztucznych muszli, co jest zjawiskiem obserwowanym na wszystkich tropikalnych wybrzeżach na Ziemi. Indywidualny wybór sztucznych muszli może wynikać z czterech mechanizmów, występujących także łącznie: sygnalizacja seksualna, lekkość sztucznych muszli, sygnały zapachowe i kamuflaż w zanieczyszczonym środowisku. Konieczne są dalsze badania, aby określić wpływ tego zachowania na trajektorie ewolucyjne kraba pustelnika.

Totai

Writer & Blogger

Podziel się swoimi dumkami

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *