świadomość natury człowieka

Przyjmujemy tezę, że dziejące się drastyczne zmiany klimatyczne, wynikają głównie z natury
Człowieka, czyli naszej natury. Widoczne i mierzalne zjawiska, a jeszcze bardziej przewidywania, coraz
bardziej budzą naszą świadomość.
Właśnie świadomością naszej własnej natury zajmujemy się w ramach Ciszy dla klimatu. Namawiamy
do korzystania z uważności i technik medytacyjnych. Są to znakomite narzędzia obserwacyjne i
analityczne.
Powszechna wiedza o katastrofie klimatycznej sprowadza się do danych fizycznych i chemicznych jak
wzrost temperatury, CO2, metan, śmieci, zużycie wody itd. To wszystko jest skutkiem działalności
Człowieka. Chcemy by każdy to sobie uświadomił.
Rozglądajmy się uważnie wokół i wewnątrz siebie, i wyciągajmy z tego wnioski.

Bardzo trafnie o tym pisał prof. Skolimowski …………

Zbyszek

Writer & Blogger