Henryk Skolimowski

O tym, że przeczytaliśmy jego książeczkę (niektórzy tylko pierwsze kilka stron) i zgadzamy się z główną tezą, do której wszystko się sprowadza

Dynie

Leżą na ulicy dynie. Jakby niewidziane. Choć to jedzenie leży. I weź tu, człowieku, bądź uważny.

Pierwsze siedzenie uliczne

W pierwszym siedzeniu ilicznym, 21 września 2019 r., wzięło udział koło 60 osób. A potem już mniej. Dlaczego?

17 marca 2024 r.
16 czerwca 2024 r.
22 września 2024 r.
22 grudnia 2024 r.

Dostrzegając zagrożenie życia na Ziemi związane ze zniszczeniem przyrody i zmianą klimatu, wzywamy by zaprzestać działań do tego prowadzących. Dlatego zapraszamy do zatrzymania się na chwilę, by usłyszeć to, co w nas pierwotnie dobre i doświadczać, że jesteśmy nierozerwalnie połączeni i współzależni ze sobą i z całym życiem.

Jesteśmy grupą nieformalną.

Akcję Cisza dla klimatu zapoczątkowali członkowie Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon (a od 2021 r. także Fundacji Kannon), a pierwsze siedzenie uliczne współorganizowali Sangha „Uśmiech Buddy” oraz Szkoła Zen Kwan Um. Mimo buddyjskiego początku nie oczekujemy od osób, które chciałyby dołączyć do nas, jakichkolwiek deklaracji wyznaniowych. Cieszylibyśmy się, gdyby dołączył każdy, komu bliska jest troska o klimat, niezależnie od religii, którą praktykuje, bądź nie praktykuje.